Roverscouten förstår hur mångfasetterat det är att hålla nationalekonomin i balans och kan diskutera kring den offentliga ekonomins mekanismer.

Valikko

Offentlig ekonomi


Målsättning:

Roverscouten förstår hur mångfasetterat det är att hålla nationalekonomin i balans och kan diskutera kring den offentliga ekonomins mekanismer.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med den offentliga ekonomin och dess beroendeförhållanden. Hen jämför sig egens och den statliga ekonomins mekanismer och förvaltning. Roverscouten tar reda på hur den offentliga sektorn finansierar sina tjänster och hurudana tjänster som upprätthålls med offentliga medel. Hen bekantar sig med t.ex. statens eller kommunens budget, förvärvsregler och beskattning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Talous
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på kontaktuppgifter till kommunens ekonomiska sektor. Därtill kan hen kolla upp vilken information som finns i kommunernas elektroniska dokumentationssystem (t.ex. kommunfullmäktiges och –styrelsens protokoll). Lotsens uppgift: Lotsen stöder roverscouten i reflektioner kring ekonomi och ger hen möjlighet att öppet och tryggt tala om sina tankar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pengar i rörelse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga