Roverscouten lär sig att granska projektet som helhet och hitta svagheter i planeringen. Hen förstår det viktiga med att göra upp en reservplan och att vara beredd på allt.

Valikko

Plan B


Målsättning:

Roverscouten lär sig att granska projektet som helhet och hitta svagheter i planeringen. Hen förstår det viktiga med att göra upp en reservplan och att vara beredd på allt.

Beskrivning:

Roverscouten fyller i händelser från ett projekts (som hen deltagit i) olika faser på en tidslinje, exempelvis valet av ledare för scoutläger, uppgörande av budget, programplanering, matbeställning o.s.v. Roverscouten bekantar sig med scenarioarbete, alltså funderar hurudana problem, avvikelser eller överraskningar som kan uppstå under projektets gång och gör upp en reservplan för någon del av projektet. Roverscouten förverkligar reservplanen under projektets gång ifall den ursprungliga planen av någon orsak inte är möjlig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan skaffa fram nödvändigt material för att göra upp tidslinjen. Om aktiviteten genomförs som ett gemensamt projekt för hela patrullen kan patrulledaren fungera som diskussionsledare. Lotsen hjälper roverscouten att bilda tidslinjen. Hen stöder roverscouten under projektets gång och med att göra upp en alternativ plan om det behövs. Hen diskuterar med roverscouten om varför det är viktigt att göra upp reservplaner. Lotsen kan vid behov dela sina egna erfarenheter kring vikten av reservplaner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Proffs på projekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga