Roverscouten vet hur man leder projekt och vilka uppgifter som hör till projektledaren. Roverscouten kan uppskatta projektets utgång.

Valikko

Projekt i scoutkåren


Målsättning:

Roverscouten vet hur man leder projekt och vilka uppgifter som hör till projektledaren. Roverscouten kan uppskatta projektets utgång.

Beskrivning:

Roverscouten axlar ansvaret för något av scoutkårens projekt och fungerar som ledare för det. Hen sätter ihop en projektorganisation, alltså en arbetsgrupp, som tillsammans genomför projektet. Gruppen skapar en projektplan där man berättar om projektets mål och omkostnad, ansvarsroller (exempelvis ekonomiansvarig, provianteringsansvarig och programansvarig) och evenemang. Gruppen förverkligar projektet och utvärderar projektet exempelvis med hjälp av feedback från deltagarna. Roverscouterna ber projektorganisationen om feedback om hans eller hennes sätt att fungera som ledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren diskuterar med roverscouten som fungerat som projektledare om dennes upplevelser. Om alla patrullens medlemmar fungerat som ledare för olika projekt kan patrulledaren ha en gemensam diskussion med hela gruppen där de delar erfarenheter om såväl lyckade stunder som utmaningar med projektledarrollen. Lotsen diskuterar med roverscouten i början av projektet om vad som hör till projektledarens uppgifter. Lotsen diskuterar med roverscouten under projektets gång för att fördjupa hennes eller hans lärande och för att hjälpa henne eller honom att lyckas i uppgiften. Efter projektet går lotsen igenom vad som gått bra och vad som varit utmanande för roverscouten i projektets olika faser.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Proffs på projekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga