Roverscouten bekantar sig med att göra upp en riskanalys och förstår vikten av att minimera risker.

Valikko

Riskanalys


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med att göra upp en riskanalys och förstår vikten av att minimera risker.

Beskrivning:

Roverscouten gör en riskanalys av sitt projekt med inriktning på exempelvis personal-, penga-, eller materialresursernas tillräcklighet. Roverscouten uppskattar minimiresurserna som projektet kan förverkligas med. Hen tar hänsyn till de observationer som kommit fram i riskanalysen och finner lösningar till dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren fördjupar sig i att göra upp en riskanalys och ser till att patrullen har tillräckligt med information och material för att kunna genomföra aktiviteten. Lotsen stöder roverscouten i utvärderingen av resurser. Hen diskuterar med roverscouterna om betydelsen av riskanalys och om olika risker i projekt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Proffs på projekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga