Roverscouten förkovrar sig i projekthantering genom ett krävande uppdrag. Hen kan identifiera sina egna mål och utveckla sitt kunnande i den riktning hen själv vill.

Valikko

Uppdrag på ett storläger


Målsättning:

Roverscouten förkovrar sig i projekthantering genom ett krävande uppdrag. Hen kan identifiera sina egna mål och utveckla sitt kunnande i den riktning hen själv vill.

Beskrivning:

Roverscouten funderar vilka färdigheter hen skulle vilja lära sig och letar upp ett uppdrag åt sig på kommande FiSSc– eller Finnjamboreeläger där hen kan fördjupa sina kunskaper. Hen fungerar som del av en grupp med människor som hen inte känner sedan tidigare. Efter uppdraget reflekterar roverscouten över om uppdraget uppfyllde förväntningarna och om hen lärde sig de färdigheter hen var ute efter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar roverscouterna till att leta efter uppdrag på storläger. Hen följer med FiSSc:s verksamhetsplan och tipsar sina patrullkompisar om kommande evenemang. Lotsen hjälper roverscouten att hitta ett lagom utmanande uppdrag. Hen berättar på basis av sina egna erfarenheter vilka slags uppgifter som kan ingå i uppdraget. Lotsen kan också tipsa roverscouterna om personer som tidigare fungerat i uppdrag på storläger. Hen erbjuder stöd under uppdragets gång. Vid behov handleder lotsen roverscouten att be om hjälp från lägerorganisationen. Lotsen diskuterar med roverscouten innan hen tar sig an uppdraget, under uppdragets gång och efter. De diskuterar förväntningar, erfarenheter och lärdomar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Proffs på projekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga