Roverscouten kan ta hand om sitt eget psykiska välbefinnande. Hen ser till att hen orkar och kan vid behov säga nej. Roverscouten känner till lämpliga sätt att klara sig ur kriser och stressituationer.