Roverscouten kan stanna upp för att reflektera över och värdera vad hen upplevt. Hen dokumenterar sitt liv.

Valikko

Dagbok


Målsättning:

Roverscouten kan stanna upp för att reflektera över och värdera vad hen upplevt. Hen dokumenterar sitt liv.

Beskrivning:

Roverscouten för under en viss tid endera en privat eller offentlig dagbok om sig själv. Roverscouten kan bestämma om dagboken har något tema eller om hen skriver om sitt liv i allmänhet. Efter perioden funderar roverscouten över vad dagboksskrivandet har berättat om honom eller henne själv, så som varför hen skrev om just de där sakerna och hur de ser ut i efterhand betraktade. Kommer det fram livsglädje, starkt intellektuellt kapital och positiva synvinklar i dagboken? Eller hur bra anser roverscouten sig kunna behärska sig själv, sina attityder och tankar?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan diskutera med patrullen om vad dagboksskrivandet medfört för tankar. Patrulledarens uppgift är här att leda diskussionen. Lotsen kan vara med och diskutera tankar kring dagboksskrivandet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Psykiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga