Roverscouten känner till sina egna styrkor och svagheter och utvecklar sig själv.

Valikko

En egen SWOT-analys


Målsättning:

Roverscouten känner till sina egna styrkor och svagheter och utvecklar sig själv.

Beskrivning:

Roverscouterna bekantar sig med SWOT-analysmodellen och gör en utvärdering av sig själva utgående från den. Roverscouterna funderar hur de kan utnyttja sina styrkor, svänga sina svagheter till styrkor, hur man tar vara på möjligheter och hur man undviker hot. På basis av dessa r roverscouterna en verksamhetsplan för att uppnå sina mål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan skaffa material som rör SWOT-analysen samt  följa med förverkligandet av verksamhetsplanen för ett möjligt projekt. Lotsen kan hjälpa roverscouterna att få ut så mycket som möjligt ur SWOT-analysen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Psykiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga