Roverscouten identifierar när hen känner stress och förstår betydelsen av att kunna hantera stress. Hen vet vad naturen har för betydelse för människans välbefinnande och för att lindra press från arbets- och studielivet.

Valikko

Naturen som stresslindring


Målsättning:

Roverscouten identifierar när hen känner stress och förstår betydelsen av att kunna hantera stress. Hen vet vad naturen har för betydelse för människans välbefinnande och för att lindra press från arbets- och studielivet.

Beskrivning:

Roverscouten iakttar sitt liv i en vecka och följer med vilka saker som orsakar stress hos honom eller henne. I vårt informationssamhälle kräver många uppgifter att vi stirrar på en skärm och det kan leda till stress och utmattning. Kreativiteten och koncentrationsförmågan försvagas om hjärnan inte får möjlighet att vila ibland.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot Ta hand om sig själv luonto
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan samla material som handlar om naturens effekter på välbefinnandet. Lotsen hjälper till att upptäcka stressfaktorer i roverscoutens eget liv. Hen ger stöd och uppmuntrar roverscouterna till att få ut så mycket som möjligt av sina naturupplevelser och diskuterar med dem om naturens inverkan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Psykiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga