Roverscouten känner till olika livskriser och kan behärska dem eller stödja sin vän när hen råkar ut för en sådan.

Valikko

Svåra livssituationer


Målsättning:

Roverscouten känner till olika livskriser och kan behärska dem eller stödja sin vän när hen råkar ut för en sådan.

Beskrivning:

Roverscouten funderar över hurudana kriser en människa kan råka ut för i sitt liv och hur man klarar sig igenom dem samt hur man ska förhålla sig till en anhörigs bortgång. Roverscouten reflekterar över sina egna stödnätverk och hur hen kan hjälpa sina kompisar att klara sig ur svåra situationer utan att de ens direkt ber om hjälp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan i förväg skaffa fram material som rör ämnet eller bjuda in en person som genom sitt jobb är van att bemöta människor som hamnat i krissituationer. Patrulledaren leder diskussionen under kvällen med frågor och kommentarer. Lotsens uppgift är att diskutera med roverscouterna kring olika kriser. Lotsen kan ge exempel och handleda roverscouterna att hitta olika sätt att möta en kris eller en människa som hamnat i en kris.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Psykiskt välbefinnande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga