Roverscouten deltar i ett evenemang för roverscouter. Hen skapar nätverk med andra roverscouter och får nya idéer till sin egen roverscoutverksamhet och om hur hen kan genomföra roverscoutprogrammet.

Valikko

Jag deltar i ett roverscoutevenemang


Målsättning:

Roverscouten deltar i ett evenemang för roverscouter. Hen skapar nätverk med andra roverscouter och får nya idéer till sin egen roverscoutverksamhet och om hur hen kan genomföra roverscoutprogrammet.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med FiSSc:s, Finlands Scouters eller internationella organisationers evenemang för roverscouter. Hen väljer det mest intressanta och lämpliga för honom eller henne och deltar i det. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Ihmissuhteet Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren påminner om att anmäla sig till evenemanget i tid. Om det görs medelsinsamlingar för deltagandet kan patrulledaren koordinera dem. Lotsen hjälper vid behov roverscouterna att hitta ett lämpligt evenemang och uppmuntrar till att delta. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Roverscoutevenemang

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga