Roverscouten kan förutse situationer och händelseförlopp och är förberedd på farliga situationer. Roverscouten kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande i vardagen och exempelvis när hen är med och ordnar ett evenemang samt känner till olika säkerhets- och räddningsorganisationer.

Valikko

Säkerhet

Roverscouten kan förutse situationer och händelseförlopp och är förberedd på farliga situationer. Roverscouten kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande i vardagen och exempelvis när hen är med och ordnar ett evenemang samt känner till olika säkerhets- och räddningsorganisationer.

Roverscouten gör upp en säkerhetsplan och förbereder sig för att olyckor kan ske. Hen strävar till att förebygga farliga situationer i sin egen verksamhet. Roverscouten bekantar sig med och deltar i olika säkerhets- och räddningsorganisationers verksamhet.

Valbara