Roverscouten förstår vad den frivilliga försvarsverksamhetens uppgift går ut på.

Valikko

Frivillig försvarsverksamhet


Målsättning:

Roverscouten förstår vad den frivilliga försvarsverksamhetens uppgift går ut på.

Beskrivning:

Roverscouten kartlägger den frivilliga försvarsverksamheten i sitt område och deltar i verksamheten om hen vill. Roverscouten diskuterar varför man behöver försvarsmakten och frivillig försvarsverksamhet. Hen funderar också över sin egen inställning till försvarsverksamhet och hurudan verksamhet hen själv skulle vara beredd att delta i.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren aktiverar diskussionen och ansvarar för arrangemangen. Lotsens uppgift är att hjälpa patrullen att hitta kontakter till aktörer som håller i frivillig försvarsverksamhet om patrullen så vill. Lotsens stöd i diskussionen om landets försvar är viktigt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga