Roverscouten känner till frivilliga räddningsorganisationer som är verksamma i Finland och deras verksamhet.

Valikko

Frivilliga räddningsorganisationer


Målsättning:

Roverscouten känner till frivilliga räddningsorganisationer som är verksamma i Finland och deras verksamhet.

Beskrivning:

Roverscouten fördjupar sig i olika räddningsorganisationer (exempelvis Finlands Sjöräddningssällskap, FBK, FRK) och deras verksamhet. Hen funderar vad som är gemensamt i scouternas och dessa organisationers verksamhet. Roverscouten deltar i någon räddningsorganisations verksamhet

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Palvelu Turvallisuus Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren ansvarar för de praktiska arrangemangen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga