Roverscouten känner till den Frivilliga Räddningstjänstens verksamhet och vet hur man utför terrängspaningsarbete. Roverscouten går med i Frivilliga Räddningstjänstens lista över efterspanare i terräng.

Valikko

Frivilliga Räddningstjänsten


Målsättning:

Roverscouten känner till den Frivilliga Räddningstjänstens verksamhet och vet hur man utför terrängspaningsarbete. Roverscouten går med i Frivilliga Räddningstjänstens lista över efterspanare i terräng.

Beskrivning:

Roverscouten fördjupar sig i Frivilliga Räddningstjänstens (VaPePa) verksamhet. Roverscouten lär sig hur man utför terrängspaningsarbete och förbereder sig för att vid behov delta i spaningsarbete. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Palvelu Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren ansvarar för de praktiska arrangemangen. Hen kontaktar en person som är insatt inom Frivilliga Räddningstjänsten och bokar in en skolning. Lotsen hjälper vid behov roverscouterna att hitta kontaktuppgifter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga