Roverscouten behärskar uppgörandet av en enkel säkerhetsplan och kan fungera som ledare i krissituationer, såsom olyckor eller försvinnanden.

Valikko

Krisledning och säkerhetsplan


Målsättning:

Roverscouten behärskar uppgörandet av en enkel säkerhetsplan och kan fungera som ledare i krissituationer, såsom olyckor eller försvinnanden.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med FS:s säkerhetsföreskrifter, krisledningens teori och människors olika sätt att reagera i krissituationer samt funderar över sin egen inställning till krissituationer. Roverscouten gör upp en säkerhetsplan för ett scoutevenemang eller för exempelvis kårlokalen. Hen uppskattar också dess funktionalitet och inverkan på verksamheten. Man strävar efter att ta planen i bruk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om att säkerhetsplanen blir gjord. Om patrullen utför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren om implementeringen av säkerhetsplanen. Lotsen funderar tillsammans med roverscouterna vad man behöver ta hänsyn till i säkerhetsplanen och diskuterar krisledning. En vuxen med (yrkesmässig) erfarenhet i ämnet kan gå igenom säkerhetsplanen och ge feedback.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga