Roverscouten behärskar försläckning.

Valikko

Kurs i heta arbeten och förhandssläckning


Målsättning:

Roverscouten behärskar försläckning.

Beskrivning:

Roverscouten kartlägger hurudana kurser i heta arbeten eller försläckning som erbjuds i närområdet och deltar i någon av dem. Hen funderar vad hen kan ha för nytta av kursen och hurudana saker som är bra att uppmärksamma i scoutverksamheten när det gäller brandsäkerhet. Roverscouten strävar även till att ordna utbildning i sin egen scoutkår eller tillsammans med andra scoutkårer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren ansvarar för de praktiska arrangemangen. Lotsen kan hjälpa roverscouterna att hitta kontakter till organisationer som ordnar kurser i heta arbeten och försläckning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga