Roverscouten tar vattensäkerhetsfaktorer i beaktande när hen själv rör sig på vatten eller ordnar ett evenemang där man rör sig på vatten.

Valikko

Vattensäkerhet


Målsättning:

Roverscouten tar vattensäkerhetsfaktorer i beaktande när hen själv rör sig på vatten eller ordnar ett evenemang där man rör sig på vatten.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på hurudana regler och säkerhetsfrågor som hör till att röra sig på vatten. Vad är obligatoriskt, vad är förbjudet och vad rekommenderas? Roverscouten undersöker vad som sägs i scouternas säkerhetsföreskrifter om att röra sig på vatten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Turvallisuus Vesillä liikkuminen
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren ansvarar för att skaffa fram material som behövs för säker verksamhet vid och på vattnet. Lotsen handleder i att uppmärksamma nödvändiga vattensäkerhetsfaktorer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Säkerhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga