Roverscouten kan berätta om möjligheterna med scouting för människor som inte sedan tidigare är bekanta med scouting. Hen tar reda på vad öppen scouting innebär och vet vem som håller på med scouting. Roverscouten kan hitta på nya idéer samt utveckla sådan som redan finns för hur man för fram scouting till olika målgrupper.

Valikko

Öppen scouting


Målsättning:

Roverscouten kan berätta om möjligheterna med scouting för människor som inte sedan tidigare är bekanta med scouting. Hen tar reda på vad öppen scouting innebär och vet vem som håller på med scouting. Roverscouten kan hitta på nya idéer samt utveckla sådan som redan finns för hur man för fram scouting till olika målgrupper.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med vad öppen scouting innebär. Hen tar reda på hur man kan befrämja öppenhet i den egna scoutkåren. Roverscouten arrangerar en marknadsföringskampanj eller skapar en ny verksamhetsmall för scoutkåren om hur man får med nya målgrupper i scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Moninaisuus Partiokulttuuri Viestintä Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att uppgifterna delas mellan alla patrullens medlemmar. Lotsen ger stöd åt roverscouten i arrangemanget av marknadsföringskampanj eller verksamhetsmallens uppgörande. Lotsen ser till att roverscouterna har stöd av scoutkårens övriga ledare. Hen diskuterar tillsammans med roverscouterna om varför man gör marknadsföring.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutkåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga