Roverscouten vet vad FiSSc:s uppgift är och hurudana tjänster de erbjuder till kårerna. Hen känner till vilken roll och betydelse den egna scoutkåren har i verksamheten och förstår att FiSSc inte kan finnas till utan scoutkårer. Roverscouten kan representera sin kår i formella möten och även som evenemangsarrangör. Roverscouten känner ett ansvar för dessa uppgifter.

Valikko

Scoutkåren som en medlem av FiSSc


Målsättning:

Roverscouten vet vad FiSSc:s uppgift är och hurudana tjänster de erbjuder till kårerna. Hen känner till vilken roll och betydelse den egna scoutkåren har i verksamheten och förstår att FiSSc inte kan finnas till utan scoutkårer. Roverscouten kan representera sin kår i formella möten och även som evenemangsarrangör. Roverscouten känner ett ansvar för dessa uppgifter.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med FiSSc:s tjänster och hurudana saker man beslutar om på deras möten. Roverscouten fungerar som en representant för sin kår inom FiSSc och deltar i arrangemanget av FiSSc:s tillställningar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig med FiSSc:s verksamhetskalender och letar efter tillställningar som intresserar patrullen. Patrulledaren kommer vid behov överens om besökstider och försäkrar sig om att deltagarna får det material de behöver för tillställningen. Lotsens uppgift: Lotsen handleder roverscouten i FiSSc:s verksamhet. Hen hjälper roverscouten att förbereda sig för FiSSc:s tillställningar genom att exempelvis bekanta denne med mötesmaterial eller berätta om tidigare tävlingar eller läger. Lotsen ser till att roverscouten har ett vuxet stöd i sina uppdrag inom FiSSc.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutkåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga