Roverscouten kan ta reda på om scoutkårens historia med hjälp av arkivet. Hen kan utveckla arkiveringen.

Valikko

Scoutkårens arkiv


Målsättning:

Roverscouten kan ta reda på om scoutkårens historia med hjälp av arkivet. Hen kan utveckla arkiveringen.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med scoutkårens gamla lägerbrev, foton, tidningar och annat material och funderar hur man skulle kunna sköta arkiveringen på ett vettigt sätt. Vid behov grundar eller omorganiserar roverscouten scoutkårens arkiv eller planerar hur nytt material ska tas som en del av den gamla helheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Viestintä Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren tar kontakt med kårledaren och tar reda på om arkivets belägenhet och principer. Lotsens uppgift: Lotsen ger stöd åt patrulledaren och hjälper patrullen i att bekanta sig med arkivet. Lotsen fungerar vid behov som en länk mellan de äldre kårcheferna och roverscouten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutkåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga