Roverscouten förstår hur förbundet fungerar. Roverscouten förstår skillnaden mellan officiella och icke-officiella beslutandeorgan och vet vilka ärenden man bör ta beslut om var.

Valikko

Scoutkårens beslutsfattande


Målsättning:

Roverscouten förstår hur förbundet fungerar. Roverscouten förstår skillnaden mellan officiella och icke-officiella beslutandeorgan och vet vilka ärenden man bör ta beslut om var.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på vad den egna scoutkårens regler säger om beslutsfattande. Hen bekantar sig med års- eller vår- och höstmötets föredragningslistor samt de senaste protokollen. Roverscouten kartlägger vem som är ansvarig för vad inom scoutkåren och vem som fattar besluten. Hen tar också reda på hur man i praktiken sköter beslutsfattande och ärenden som rör förbundslagen. Roverscouten tar reda på om alla olika forum där man inom scoutkåren fattar beslu

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Om patrullen gör aktiviteten tillsammans är patrulledarens uppgift att endera bjuda in en person som känner till scoutkårens administration till en kårlokalskväll eller be att varje patrullmedlem reder ut specifika ärenden i förväg. Patrulledaren ser till att ärendena reds ut i sin helhet. Lotsens uppgift: Om lotsen deltar i genomförandet av aktiviteten kan hen ställa specificerande frågor och fördjupa diskussionen samt berätta om möjliga egna erfarenheter från olika tillfällen kopplade till förbundets administration.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutkåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga