Roverscouten förstår betydelsen av traditioner. Hen kan vid behov granska traditionerna kritiskt och dra nytta av dem.

Valikko

Scoutkårens traditioner


Målsättning:

Roverscouten förstår betydelsen av traditioner. Hen kan vid behov granska traditionerna kritiskt och dra nytta av dem.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på om scoutkårens alla traditioner och reflekterar över dess betydelse. Hen för vidare traditionerna till yngre generationer. Roverscouten känner till utmaningarna som traditionerna för med sig och vågar lyfta fram deras nackdelar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Om patrullen gör aktiviteten tillsammans kan patrulledaren fungera som diskussionsledare. Hen kan på förhand sammanställa en lista över scoutkårens traditioner och deras bakgrund. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa patrullen att ta reda på om scoutkårens traditioner. Lotsen kan själv berätta eller bjuda in någon gammal kårmedlem för att berätta om traditionernas födelse och om tidigare traditioner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutkåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga