Roverscouten arbetar själv, och får även andra att arbeta för sådana saker som hen tycker är viktiga. Hen bygger upp en attityd där man inte räknar enskilda goda gärningar utan ser dem som en helhet. Roverscouten njuter av att utföra goda gärningar utan att själv tjäna något på det. Hen förstår betydelsen av samarbete. Roverscouten hittar sitt eget sätt att hjälpa och bidra.

Valikko

Till förmån för andra

Roverscouten arbetar själv, och får även andra att arbeta för sådana saker som hen tycker är viktiga. Hen bygger upp en attityd där man inte räknar enskilda goda gärningar utan ser dem som en helhet. Roverscouten njuter av att utföra goda gärningar utan att själv tjäna något på det. Hen förstår betydelsen av samarbete. Roverscouten hittar sitt eget sätt att hjälpa och bidra.

Roverscouten ordnar ett projekt till förmån för andra människor eller naturen, eller förbinder sig till ett långvarigt uppdrag inom frivilligarbete. Roverscouten fördjupar sig i frivilligarbetets olika former. Rovescouten får erfarenhet från det att dagens goda gärning inte endast består av enskilda handlingar, utan även projekt och verksamhet där man målinriktat och långsiktigt jobbar till förmån för större ärenden.

Valbara