Roverscouten hjälper och tar hand om andra människor eller miljön fastän hen inte skulle ha någon direkt nytta av det. Roverscouten får erfarenhet av osjälviskt arbete i en annan kultur eller ett annat samhälle och ser hur små gärningar också har en inverkan.

Valikko

Frivilligarbete utanför scouterna


Målsättning:

Roverscouten hjälper och tar hand om andra människor eller miljön fastän hen inte skulle ha någon direkt nytta av det. Roverscouten får erfarenhet av osjälviskt arbete i en annan kultur eller ett annat samhälle och ser hur små gärningar också har en inverkan.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med vad frivilligarbete är. Hen tar reda på vilka möjligheter det finns för frivilligarbete i närheten och provar på en arbetsform för en tillräckligt lång tid så att hen får en uppfattning om uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Palvelu Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren hjälper roverscouten att hitta en lämplig form av frivilligarbete. Om roverscouterna deltar i frivilligarbetet som patrull reder patrulledaren ut nödvändiga detaljer. Lotsen kan vid behov hjälpa till att hitta platser för frivilligarbete. Hen ser till att arbetsplatsen är lämplig för roverscouten ifråga. Lotsen leder roverscouternas diskussion om vad de upplevt och lärt sig efter aktiviteten. Hen leder roverscouterna att lägga märke till betydelsen av gärningen och vilka likheter och olikheter verksamhetsformen har med scoutingen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till förmån för andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga