Roverscouten kan ordna talko. Hen förstår betydelsen av samarbete och att sköta om gemensamma ärenden som en del av samhällets verksamhet.

Valikko

Talko


Målsättning:

Roverscouten kan ordna talko. Hen förstår betydelsen av samarbete och att sköta om gemensamma ärenden som en del av samhällets verksamhet.

Beskrivning:

Patrullen ordnar ett talko som de själva också deltar i. Patrullen väljer ut ett talkoprojekt och planerar marknadsföring, praktiska arrangemang och belöning. Vid behov fördjupar sig patrullen i tillstånds- och försäkringspraxis för talkon.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Organisointitaidot Palvelu Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren letar upp möjliga talkoprojekt till patrullens planeringsmöte. Hen leder diskussionen och planeringen. Patrulledaren ställer frågor om hur man får folk på plats till talkot och hur man upprätthåller entusiasmen för talkoarbete. Man bör också fundera över hur man ska belöna talkojobbarna. I planeringen är det även bra att fundera hur man, förutom scouter, även får med andra deltagare. Lotsen hjälper till att hitta ett lämpligt talkoprojekt och med planeringen. Lotsen ser till att roverscouterna diskuterar såväl före som efter tillställningen. Diskussionen kan handla om exempelvis positiva och negativa sidor med talkoarbete samt vilka följder det kan ha om en del av gänget inte dyker upp exempelvis på bostadsaktiebolagets talko.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till förmån för andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga