Roverscouten vet vilka saker hen vill arbeta till förmån för. Roverscouten får också andra att arbeta för de saker de tycker är viktiga.

Valikko

Välgörenhet


Målsättning:

Roverscouten vet vilka saker hen vill arbeta till förmån för. Roverscouten får också andra att arbeta för de saker de tycker är viktiga.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i en riksomfattande kampanj eller kontaktar en lokal välgörenhetsorganisation. Hen organiserar ett jippo på sin egen ort som främjar förverkligandet av kampanjens eller välgörenhetsorganisationens mål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Organisointitaidot Palvelu Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren fungerar som ordförande för planeringsarbetet. Om patrullen utför aktiviteten tillsammans ser patrulledaren till att uppgifterna fördelas jämnt. Vid behov sköter patrulledaren om tillstånd och försäkringar för talkot. Lotsen försäkrar sig om att roverscouterna förstår målet med kampanjen och för en diskussion om välgörenhet tillsammans med roverscouterna. Ett bra diskussionsämne är exempelvis välgörenhetens positiva och negativa sidor. Dessutom kan man diskutera hur kampanjen påverkade dem som var med i arrangemanget mentalt och hurudana tankar som väcktes. Lotsen hjälper roverscouterna att observera kampanjens goda och utvecklingsbara områden till förmån för kommande tillställningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Till förmån för andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga