Roverscouten kan handla även i svåra situationer. Hen kan bemöta sorg och människor som befinner sig i en svår livssituation. Roverscouten kan trösta andra människor och vet varifrån hen kan få hjälp när de egna krafterna inte längre räcker för att trösta.

Valikko

Jag är närvarande för andra


Målsättning:

Roverscouten kan handla även i svåra situationer. Hen kan bemöta sorg och människor som befinner sig i en svår livssituation. Roverscouten kan trösta andra människor och vet varifrån hen kan få hjälp när de egna krafterna inte längre räcker för att trösta.

Beskrivning:

Roverscouten funderar över krävande situationer som uppstått i hans eller hennes eget liv och vilket stöd hen har behöv, hoppats på och/eller fått. Roverscouten reflekterar över och övar sig i förväg i handlingsmodeller för olika situationer. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om nödvändiga arrangemang. Hen tar ansvar för att alla deltar i aktiviteten. Lotsen ser till att diskussionen känns trygg. Vid behov diskuterar han även enskilt med roverscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tillsammans med andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga