Roverscouten identifierar sina svagheter och styrkor som en social aktör. Hen kan utveckla sin förmåga till samspel.

Valikko

Knäpptyst eller alltid högljudd?


Målsättning:

Roverscouten identifierar sina svagheter och styrkor som en social aktör. Hen kan utveckla sin förmåga till samspel.

Beskrivning:

Roverscouten övar sina sociala färdigheter och reflekterar över sitt egna sociala beteende.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om nödvändiga arrangemang. Lotsen försäkrar sig om att diskussionerna känns trygga och inte sårar någon.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tillsammans med andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga