Roverscouten identifierar sina svagheter och styrkor som en social aktör. Hen kan utveckla sin förmåga till samspel.

Valikko

Knäpptyst eller alltid högljudd?


Målsättning:

Roverscouten identifierar sina svagheter och styrkor som en social aktör. Hen kan utveckla sin förmåga till samspel.

Beskrivning:

Roverscouten övar sina sociala färdigheter och reflekterar över sitt egna sociala beteende.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: itsensa-johtamisen-taidot kaveritaidot vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet itsetuntemus osaaminen-ja-ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om nödvändiga arrangemang. Lotsen försäkrar sig om att diskussionerna känns trygga och inte sårar någon.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tillsammans med andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga