Roverscouten kan upprätthålla sina olika människorelationer konstruktivt.

Valikko

Mina människorelationer


Målsättning:

Roverscouten kan upprätthålla sina olika människorelationer konstruktivt.

Beskrivning:

Roverscouten reflekterar över sina olika människorelationer och vilken betydelse de har i hans eller hennes liv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om nödvändiga arrangemang.  Lotsen ser till att diskussionen känns trygg och att ingen blir sårad. Vid behov diskuterar hen även enskilt med roverscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tillsammans med andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga