Roverscouten kan föra sig rätt i olika situationer. Hen kan söka information om klädsel och beteende som lämpar sig för olika situationer.

Valikko

Vett och etikett


Målsättning:

Roverscouten kan föra sig rätt i olika situationer. Hen kan söka information om klädsel och beteende som lämpar sig för olika situationer.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på om goda seder i olika situationer och övar sig på dem i praktiken. Roverscouten ordnar eller deltar i ett evenemang som kräver etikett.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot organisointitaidot suomalainen-kulttuuri
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan arrangera ett evenemang. Lotsen deltar och kan berätta om sina egna erfarenheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tillsammans med andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga