Roverscouten kan fungera i en ansvarsuppgift utanför scouterna och har praktisk erfarenhet av det. Hen vågar förbinda sig till lämpliga ansvarsuppgifter. Hen har fått tillräckligt med instruktioner för uppgiften.

Valikko

Ansvarsuppdrag i en annan organisation


Målsättning:

Roverscouten kan fungera i en ansvarsuppgift utanför scouterna och har praktisk erfarenhet av det. Hen vågar förbinda sig till lämpliga ansvarsuppgifter. Hen har fått tillräckligt med instruktioner för uppgiften.

Beskrivning:

Roverscouten söker upp en lämplig ansvarsuppgift utanför scouterna och förbinder sig till den. Hen får instruktioner för sin uppgift och hen har stöd av en vuxen genom hela uppgiften. Roverscouten reflekterar över skillnader mellan den här ansvarsuppgiften och tidigare uppdrag inom scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullens medlemmar till att sköta sina ansvarsuppgifter. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper vid behov roverscouten att hitta en lämplig ansvarsuppgift. Lotsen kan också fungera som vuxen stödperson fastän det inte är frågan om ett scoutuppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppdrag

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga