Roverscouten vet vad ett uppdrag innebär och vad att ingå ett handslag betyder. Roverscouten har erfarenhet av att görahandslag och agera i uppdraget med stöd av en äldre ledare. Roverscouten har utbildat sig till sitt uppdrag.

Valikko

Handslag i scouterna


Målsättning:

Roverscouten vet vad ett uppdrag innebär och vad att ingå ett handslag betyder. Roverscouten har erfarenhet av att görahandslag och agera i uppdraget med stöd av en äldre ledare. Roverscouten har utbildat sig till sitt uppdrag.

Beskrivning:

Roverscouten väljer ett passligt uppdrag åt sig och gör ett handslag. Handslaget görs i början av uppdraget och under pågående uppdrag får hen stöd av en äldre ledare. När uppdraget är slut förs en avslutande hanslagsdiskussion och vid behov introducerar roverscouten sin efterträdare i uppdraget. Roverscouten går Tryggt tillsammans utbildningen om hen inte redan avlagt den. Vid behov deltar roverscouten i utbildning för sitt uppdrag, t.ex. kursen åldersgruppsledare. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar patrullmedlemmarna att åta sig uppdrag och stöder dem i dessaLotsen hjälper roverscouten att hitta ett lämpligt uppdrag och en äldre ledare som stöder hen i uppdraget. Lotsen kan också själv fungera som stödperson. Lotsen uppmuntrar roverscouten att både ta emot uppdrag som är utmanande och uppdrag där roverscouten kan utnyttja sina egna styrkor.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uppdrag

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag åtar mig ett uppdrag inom ett projekt, t.ex. på kårens eller ortens läger, på ett stor-läger, ett utvecklings- eller medelsanskaffningsprojekt.  

Jag har ett uppdrag i kåren. Uppdraget kan t.ex. vara som åldersgruppsledare, lots, ansvarig för kårlokalen, matansvarig på ett läger, lägerledare, kårchef eller ansvarig för adventskalenderkampanjen.  

Lägg till tips

Bifoga