Roverscouten kan utnyttja snön för övernattning på en utfärd. Hen kan bygga en bivack av snö och känner till de säkerhetsfaktorer som påverkar byggandet och övernattningen.

Valikko

Bivack av snö


Målsättning:

Roverscouten kan utnyttja snön för övernattning på en utfärd. Hen kan bygga en bivack av snö och känner till de säkerhetsfaktorer som påverkar byggandet och övernattningen.

Beskrivning:

Roverscouten bygger en bivack av snö och övernattar i den. Hen ser till att bivacken är säker och lämplig för ändamålet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Utfärd turvallisuus
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen genomför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren om de praktiska arrangemangen. Lotsens uppgift är att försäkra sig om att roverscouterna tar i beaktande alla de säkerhetsfaktorer som kan påverka byggandet och övernattningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utekunskaper

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga