Roverscouten känner igen djur, fåglar och växter som lever i den finska naturen.

Valikko

Bonga djur och växter


Målsättning:

Roverscouten känner igen djur, fåglar och växter som lever i den finska naturen.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med de djur, fåglar och växter som lever i den finska naturen och friskar upp minnet kring de som hen redan känner till. Hen ordnar en utfärd tillsammans med andra där de identifierar djur, växter och fåglar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luonto Organisointitaidot
Längd päivä
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Om patrullen utför uppgiften tillsammans sköter patrulledaren om de praktiska arrangemangen. Lotsen hjälper roverscouterna att leta upp information och ser till att aktiviteten blir tillräckligt krävande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utekunskaper

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga