Roverscouten känner till olika textilier samt deras användningsegenskaper och lämplighet för friluftsförhållanden. Roverscouten reflekterar över klädtillverkningens miljö- och sociala inverkan.

Valikko

Friluftskläder


Målsättning:

Roverscouten känner till olika textilier samt deras användningsegenskaper och lämplighet för friluftsförhållanden. Roverscouten reflekterar över klädtillverkningens miljö- och sociala inverkan.

Beskrivning:

Roverscouten planerar och tillverkar ett fungerande friluftsplagg åt sig själv. Hen inleder planeringen från användningssyftet och önskat material, väljer ett passande material och bekantar sig med nödvändiga verktyg och syteknik

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Hantverk kestava-kehitys Utfärd
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Se sig själv som en del av något Förhållande till naturen Rejäl och rakryggad terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren om de praktiska arrangemangen. Lotsen hjälper vid behov till med att skaffa material, utrymme och verktyg.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utekunskaper

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga