Roverscouten testar sina egna gränser på en fysiskt krävande vandrings- och skidutflykt.

Valikko

Läderlilja


Målsättning:

Roverscouten testar sina egna gränser på en fysiskt krävande vandrings- och skidutflykt.

Beskrivning:

Roverscouten testar sina gränser genom att utföra en fysiskt krävande läderlilja tillsammans med patrullen. Hen väljer en lämplig nivå på utförandet och förbereder sig för det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Ta hand om sig själv Utfärd
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen osaaminen-ja-ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på var man kan utföra läderliljan. Den kan genomföras endera genom att delta i ett färdigt evenemang eller genom att arrangera en egen vandring. Patrulledaren sköter om de praktiska arrangemangen. Lotsen uppmuntrar patrullen i utförandet av läderliljan och fungerar vid behov som målsman på vandringen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utekunskaper

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga