Roverscouten bekantar sig med naturturism i Finland. Hen känner till skogens olika användningsformer samt naturturismens och rekreationens del av den ekonomiska sysselsättningen.

Valikko

Naturturism och naturprodukter


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med naturturism i Finland. Hen känner till skogens olika användningsformer samt naturturismens och rekreationens del av den ekonomiska sysselsättningen.

Beskrivning:

Skogsbranschen innebär inte bara trä och papper. Roverscouten tar reda på vilken betydelse naturturismen och naturprodukter har för Finlands ekonomi. Hen bekantar sig med naturturismen i Finland, skogens olika användningsformer samt naturens och skogens hållbara användning. När roverscouten genomfört aktiviteten kan hen också berätta för sina utländska vänner om Finlands natur och den välmående och turism den medför.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: luonto Utfärd Ekonomi Kommunikation
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen yhteisoon-kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren om de praktiska arrangemangen kring besök och möten. Lotsen ger stöd i informationssökning och sparrar roverscouten. Lotsen ställer frågor som tvingar roverscouten till kritiskt tänkande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utekunskaper

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga