Roverscouten lär sig nya vildmarksfärdigheter. Hen känner till sin egen kunskapsnivå och utvecklar sina färdigheter enligt den.

Valikko

Vildmarksfärdighets- eller vildmarksguidekurs


Målsättning:

Roverscouten lär sig nya vildmarksfärdigheter. Hen känner till sin egen kunskapsnivå och utvecklar sina färdigheter enligt den.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i en vildmarksfärdighets- eller vildmarksguidekurs. Hen väljer kurs enligt sina egna kunskaper och lär sig vildmarksfärdigheter i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Utfärd
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen osaaminen-ja-ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar andra att gå på kurs. Lotsen hjälper roverscouten att hitta en lagom utmanande kurs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utekunskaper

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga