Roverscouten tar hänsyn till säkerhetsfaktorer i reseförberedelserna.

Valikko

Bättre en fågel i handen...


Målsättning:

Roverscouten tar hänsyn till säkerhetsfaktorer i reseförberedelserna.

Beskrivning:

Patrullen ser till att undvika säkerhetsrisker. De försäkrar sig om att de vet hur de ska gå till väga om det sker en olycka. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Internationellt Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötena. Patrulledaren ser till att arbetet blir jämnt fördelat mellan medlemmarna. I den här aktiviteten bör patrulledaren innan mötet fördela ärenden som bör redas ut åt medlemmarna så att man på mötet får gå direkt in på ämnet. Lotsens uppgift är att sporra roverscouterna. Hen kan vid behov lyfta fram säkerhetsfaktorer som berör resmålet eller bekanta sig med planer som berör patrullens säkerhet. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga