Roverscouten identifierar vad hen lärt sig under projektet. Hen sammanställer projektmaterialet och berättar om projektet åt andra.

Valikko

Eftersnack


Målsättning:

Roverscouten identifierar vad hen lärt sig under projektet. Hen sammanställer projektmaterialet och berättar om projektet åt andra.

Beskrivning:

Patrullen sköter om slutrapporteringen från utlandsprojektet. Roverscouten utvärderar projektets utgång och vad hen lärt sig. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Itsensä johtamisen taidot Kommunikation
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan medlemmarna. Lotsen kan vid behov fungera som diskussionsledare i projektavslutningen. Lotsen påminner patrullen om vart de bör rapportera om projektkostnaderna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga