Roverscouten identifierar vad hen lärt sig under projektet. Hen sammanställer projektmaterialet och berättar om projektet åt andra.

Valikko

Eftersnack


Målsättning:

Roverscouten identifierar vad hen lärt sig under projektet. Hen sammanställer projektmaterialet och berättar om projektet åt andra.

Beskrivning:

Patrullen sköter om slutrapporteringen från utlandsprojektet. Roverscouten utvärderar projektets utgång och vad hen lärt sig. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan medlemmarna. Lotsen kan vid behov fungera som diskussionsledare i projektavslutningen. Lotsen påminner patrullen om vart de bör rapportera om projektkostnaderna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga