Roverscouten informerar regelbundet och målinriktat andra roverscouter och scouter om utlandsprojektet

Valikko

Informationsflöde


Målsättning:

Roverscouten informerar regelbundet och målinriktat andra roverscouter och scouter om utlandsprojektet

Beskrivning:

Det är meningen att roverscouternas utlandsprojekt ska både synas och höras. Patrullen skapar en informationsplan och informerar enligt den före, under och efter projektet. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Internationellt Kommunikation
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötena. Patrulledaren ser till att arbetet blir jämnt fördelat mellan medlemmarna. Lotsen tipsar vid behov om lämpliga informationskanaler. Lotsen ser till att informerandet inte glöms bort bland de andra förberedelserna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga