Roverscouten planerar en realistisk budget för projektet och håller sig till den. Hen planerar och genomför den medelsanskaffning som krävs för projektet.

Valikko

Knåpa ihop budgeten


Målsättning:

Roverscouten planerar en realistisk budget för projektet och håller sig till den. Hen planerar och genomför den medelsanskaffning som krävs för projektet.

Beskrivning:

Patrullen gör upp en budget för projektet och planerar resan enligt den. Patrullen samlar in medel via olika jippon och ansöker vid behov om understöd.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Ekonomi Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötet. Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan medlemmarna. Lotsen tipsar om lämpliga sätt att samla in pengar och var man kan ansöka om understöd. Lotsens uppgift är att uppmuntra och vid behov ge en realistisk syn på planerna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga