Roverscouten skapar internationella (scout)kontakter.

Valikko

Kontakt med utlandet


Målsättning:

Roverscouten skapar internationella (scout)kontakter.

Beskrivning:

Patrullen kontaktar scouter på orten för resmålet och kommer överens om detaljer kring resan. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötet. Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan patrullmedlemmarna. Lotsen ger vid behov tips om lämpliga scoutkontakter eller var man hittar sådana. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga