Roverscouten kan sätta upp mål för ett projekt. Hen väljer ett tema och planerar resans program enligt det.

Valikko

Målsättningar och aktiviteter


Målsättning:

Roverscouten kan sätta upp mål för ett projekt. Hen väljer ett tema och planerar resans program enligt det.

Beskrivning:

Projektet måste ha ett mål och ett tema. Patrullen bestämmer ett tema och konkreta mål för resan samt gör upp ett noggrant reseprogram utgående från dem. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: Internationellt Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot Visiointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötet. Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan medlemmarna. Lotsen tipsar om lämpliga teman och mål och hjälper vid behov till att hitta information. Lotsens uppgift är att uppmuntra och vid behov ge en realistisk synvinkel på planerna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga