Roverscouten kan sätta upp mål för ett projekt. Hen väljer ett tema och planerar resans program enligt det.

Valikko

Målsättningar och aktiviteter


Målsättning:

Roverscouten kan sätta upp mål för ett projekt. Hen väljer ett tema och planerar resans program enligt det.

Beskrivning:

Projektet måste ha ett mål och ett tema. Patrullen bestämmer ett tema och konkreta mål för resan samt gör upp ett noggrant reseprogram utgående från dem. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötet. Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan medlemmarna. Lotsen tipsar om lämpliga teman och mål och hjälper vid behov till att hitta information. Lotsens uppgift är att uppmuntra och vid behov ge en realistisk synvinkel på planerna. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga