Roverscouten kan ge idéer och söka information om hur man agerar utomlands. Hen förbinder sig till gemensamma beslut.

Valikko

Sätt fart på planeringen


Målsättning:

Roverscouten kan ge idéer och söka information om hur man agerar utomlands. Hen förbinder sig till gemensamma beslut.

Beskrivning:

Roverpatrullen ordnar ett möte där man påbörjar projektplaneringen. I början är det bra att låta idéerna flöda och att först mot slutet slå fast noggrannare planer. Till planeringen hör också att göra upp en tidtabell och komma överens om arbetsfördelning och målsättning för resan. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att fungera som ordförande för idémötet. Patrulledaren ser till att arbetet fördelas jämnt mellan patrullens medlemmar. Patrullen kan, om den så vill, komma överens om att patrulledaren fungerar som projektledare för resan, med uppgiften att påminna de övriga om överenskomna uppgifter och tidtabeller. Lotsens viktigaste uppgift är att sporra. Vid behov kan lotsen berätta om sina egna internationella erfarenheter och hjälpa patrullen att hitta lämpliga kontakter utomlands. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utlandsprojekt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga