Roverscouten utmanar sig själv att delta i eller planera en mer krävande vandring än vad hen tidigare varit med om. Samtidigt övervinner hen sina fysiska gränser på ett säkert sätt och ger det tillräckligt med tid. Roverscouten kan ta särdragen hos olika terrängtyper i beaktande när hen förbereder sig för vandringen.

Valikko

En krävande vandring


Målsättning:

Roverscouten utmanar sig själv att delta i eller planera en mer krävande vandring än vad hen tidigare varit med om. Samtidigt övervinner hen sina fysiska gränser på ett säkert sätt och ger det tillräckligt med tid. Roverscouten kan ta särdragen hos olika terrängtyper i beaktande när hen förbereder sig för vandringen.

Beskrivning:

Roverscouten deltar i en utmanande vandring eller planerar och genomför en själv. Hen förbereder sig på ett lämpligt sätt och bekantar sig med säkerhetsaspekter som rör vandring. Under vandringen kan ni också göra andra aktiviteter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen Retkeily Rohkeus Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans är patrulledarens uppgift att se till att vandringen är tillräckligt utmanande för alla. Patrulledaren ser också till att ansvarsuppgifterna delas jämnt mellan alla medlemmar i patrullen. Lotsen hjälper roverscouten att hitta en lämplig vandring och uppmuntrar roverscouten under förberedelserna och även under själva vandringen. Efter vandringen diskuterar lotsen med roverscouten om vandringsupplevelserna.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga