Roverscouten provar på en ny gren som är utmanande för honom eller henne själv eller en gren som hen avskyr eller är rädd för.

Valikko

En ny idrottsgren


Målsättning:

Roverscouten provar på en ny gren som är utmanande för honom eller henne själv eller en gren som hen avskyr eller är rädd för.

Beskrivning:

Roverscouten funderar över sitt förhållande till idrott och olika grenar. Hen letar information om olika idrottsgrenar och vilka möjligheter det finns att utöva dem. Roverscouten provar på en ny gren där hen utmanas både fysiskt och psykiskt. Roverscouten provar på grenen tillräckligt många gånger för att komma över det första intrycket och eventuella rädslor. Roverscouten kan kanske hitta en ny hobby åt sig. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans sköter patrulledaren om de praktiska arrangemangen. Hjälper till att hitta en idrottsgren och stöder roverscouten under aktivitetens gång. Lotsen diskuterar med roverscouterna innan aktiviteten kring deras bra och dåliga idrottserfarenheter samt om deras förhållande till idrott. Efter aktiviteten diskuterar lotsen med roverscouterna om vilka känslor som uppstod då de provade på den nya idrottsgrenen. 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga