Roverscouten tar emot ett lämpligt krävande uppdrag. Hen bygger upp en uppfattning om sig själv och sina kunskaper. Roverscouten ägnar en del av verksamheten till utvärdering. Hen kan och vågar ta stöd av en vuxen i uppdraget. Hen kan göra upp en tidtabell för uppdraget och hålla sig till den.

Valikko

Ett krävande handslag


Målsättning:

Roverscouten tar emot ett lämpligt krävande uppdrag. Hen bygger upp en uppfattning om sig själv och sina kunskaper. Roverscouten ägnar en del av verksamheten till utvärdering. Hen kan och vågar ta stöd av en vuxen i uppdraget. Hen kan göra upp en tidtabell för uppdraget och hålla sig till den.

Beskrivning:

Roverscouten tar sig an ett snäppet för stort uppdrag. Roverscouten sätter den tid hen lägger på uppdraget i relation till sitt övriga liv och följer den överenskomna tidtabellen. Lotsen eller någon annan vuxen gör ett handslag för uppdraget med roverscouten samt diskuterar med honom eller henne under själva uppdraget och efteråt. Den här aktiviteten kan också vara en del av Handslagskontrollen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar sina patrullkompisar att ta sig an ett uppdrag. Lotsen hjälper roverscouten att hitta ett lämpligt och tillräckligt krävande uppdrag. Lotsen ser till att roverscouten gör ett handslag och får tillräckligt med stöd för att utföra uppdraget. Lotsen diskuterar med roverscouten om uppdraget och vad hen lärt sig både under och efter uppdraget. Lotsen handleder roverscouten i att observera sin egen tidsanvändning och att följa tidtabellen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga