Roverscouten övervinner sig själv genom att prova på en ny idrottsgren som skiljer sig från de vanliga och som känns krävande eller spännande. Hen kan ta grenens säkerhetsfaktorer i beaktande.

Valikko

Extremsporter


Målsättning:

Roverscouten övervinner sig själv genom att prova på en ny idrottsgren som skiljer sig från de vanliga och som känns krävande eller spännande. Hen kan ta grenens säkerhetsfaktorer i beaktande.

Beskrivning:

Roverscouten väljer en ny extremsportgren och provar på den. Hen bekantar sig med grenen i förväg och särskilt med dess säkerhetsaspekter. När roverscouten provat på grenen reflekterar hen över sina upplevelser tillsammans med lotsen eller med andra patrullmedlemmar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Rohkeus Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på vilka möjligheter som finns och uppmuntrar patrullens andra medlemmar att övervinna sina gränser. Lotsens uppgift är att uppmuntra roverscouten att välja en lämpligt krävande gren åt sig. Vid behov hjälper lotsen till med de praktiska arrangemangen för att grenen ska kunna utföras. Hen uppmuntrar roverscouten att pröva på något nytt. Lotsens viktigaste uppgift är att diskutera med roverscouten efter att hen provat på den nya grenen, fråga hur det kändes, vad man kan lära sig av grenen och vad hen hade för nytta av att prova på den. Precis lika viktigt är det om man märker att man inte lärt sig något av grenen eller att det enda nyttiga med den var att det var roligt.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga